Mums rūp!

Rimi vīzija ir padarīt katru dienu mazliet vieglāku, tieši tāpēc mēs sniedzam praktisku palīdzību, draudzīgu roku un drošu plecu, uz kura atbalstīties gan dzīves priecīgajos, gan grūtajos brīžos.
 
Lai to īstenotu, esam izvēlējušies atbalstīt tās jomas un vajadzības, kas atvieglo dzīvi šodien, lai pavērtu ceļu lielākiem, nozīmīgākiem rītdienas darbiem un sapņiem. Rimi atbalsta šādas programmas:

Bērni un jaunieši

Šajā programmā Rimi atbalsta nevalstiskās organizācijas, cilvēku grupas, dienas centrus (atsevišķos gadījumos arī valsts vai pašvaldības pakļautībā esošus dienas centrus, kā arī valsts un pašvaldības iestādes), kas ikdienā strādā vai rīko aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām un/ vai bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Atbalstu var saņemt gan vienreizējam pasākumam, gan pasākumu kopumam, kas saistīti ar:

  • Dažādu prasmju, iemaņu un zināšanu apgūšanu un pilnveidošanu
  • Izglītojošām aktivitātēm par veselīgu dzīvesveidu (t.sk. ēst gatavošanu)
  • Aktivitātēm, kas saistītas ar veselības atgūšanu, uzlabošanu

Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām palīdzētu sekmīgāk integrēties sabiedrībā, Rimi atbalsta dažādu nevalstisko organizāciju (izņēmuma gadījumos arī valsts un pašvaldības institūciju) rīkotās aktivitātes šiem cilvēkiem.

Atbalstu var saņemt gan vienreizējam pasākumam, gan aktivitāšu kopumam, kas saistīti ar:

  • Aktivitātēm, kuru mērķis ir uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti
  • Izglītojošām aktivitātēm par veselīgu dzīvesveidu

Vides aizsardzība

Šajā programmā Rimi atbalsta dažādu nevalstisko organizāciju (izņēmuma gadījumos valsts un pašvaldības iestādes) organizētos pasākumus, kuru mērķis ir:

  • Izglītot sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem, piemēram, atkritumu šķirošanu
  • Īstenot dažādas aktivitātes, kas veicina vides aizsardzību

Ziedo savu uzkrāto Mans Rimi naudu labdarības mērķiem!

Tavs ziedojums būs spēkā katru mēnesi, līdz tu izvēlēsies to atcelt vai mainīt ziedojuma apmēru. Katra mēneša pēdējā dienā no tava uzkrājuma tiks aprēķināta norādīto procentu naudas summa un pārskaitīta labdarībai - tam pašam projektam, kuram notiks arī ziedojumu vākšana Rimi veikalu ziedojumu kastītēs.
Ar ziedojumu projektiem tu vari iepazīties Rimi mājaslapas sadaļā Labdarības projekti. Ziedojuma procentus tu vari mainīt vai atsaukt jebkurā brīdī - līdz pat mēneša pēdējai dienai plkst.23:59.

 

Drukāt

Klientu atbalsts

8 000 0180
info.lv@rimibaltic.com

Lietošanas noteikumi

Seko mums:

Ielāde

Meklēšanas rezultāti

Aizvērt

Aizvērt